FANDOM


Några av de populäraste raserna man kan spela i Skymningsland.

Det finns gott om övernaturliga element i Skymningsland. Raser, varelser, magiska personer vad man än väljer att kalla dessa uppdelningar är det ingen som verkligen vet varför de uppstått, deras ursprung är mysteriöst, en del skulle kalla skepnadsskiftare för varulvar för att de kan förvandla sig till ulvar, en del skulle kalla dem.. andefolk eller något annat. Det finns egentligen ingen klar uppdelning mellan raserna, naturen är oändligt stor och bjuder på variation i alla dess olika former.

I sanning kan en skepnadsskiftare vara närmare släkt med en älva än den är med en annan skepnadsskiftare, och många av raserna blandar sitt blod mellan sig och nya varelser uppstår.

Det finns precis som hos människorna ingen allsmäktig ledare för alla folkslag, inte ens en ledare som alla i en stad följer. Det finns grupper och enslingar, familjeträd och flockar, grupper där medlemmarna spårar gemensamma släktband bakåt i tiden, grupper som stakat ut ett område som de försvarar. Det finns grupper som har kungligheter och ledare, men de leder endast de som valt att följa dem. Världen är oändligt stor, och i den finns det inga tydliga gränser om vem som borde följa vem. Att leva gömd är svårt, det är svårt att hitta andra av samma sort, det är svårt att ens veta om de du mött är samma sort, olikheterna inom de olika grupperna är enorma.

((På Skymningsland finns det inga ledare, ingen person som off kan bestämma hur du ska spela eller ingame säga att du måste göra så här. Det finns ingen du måste ansöka till för att få spela någon av våra raser, eller ens någonting du tycker verkar kul att spela som inte är med på listan här uppe. Det finns inga gränser utom vårt tema, skräck, urban fantasy, nutid. Det finns inga regler du måste leva upp till med din roll utom dem riktlinjer som står på våran sida.

Det finns däremot spelarsammanslutningar inom raserna som bjuder in andra att delta i deras intrig. Det finns älvor, jägare och magiker och varulvar som bildat flockar, hov och coverns. Det kan finnas ledare inom dessa grupperna, men valet är alltid ditt som spelare om du vill låta den rollen styra över din.

Ingen får känna sig tvungen att följa en annan spelares regler. Detta är en av de viktigaste bitarna i hur Skymningsland fungerar. Du bestämmer över din roll. Alltid. ))

All items (11)